Rondommij.com werkt op basis van niet te moeilijk doen, we houden het graag simpel.

We houden niet zo van kleine lettertjes, maar helaas zijn ze noodzakelijk, daarom brengen we je eerst het goede nieuws, daarna volgt het minder leuke gedeelte:

Voor de adverteerder verbinden wij ons aan het volgende:

Geen verplichtingen, indien je hebt genoten van een gratis periode volgt er GEEN stilzwijgende verlenging, hoef je NIETS op te zeggen , niet per mail en zeker al niet met aangetekend schrijven !
Er wordt van tevoren geen factuur opgesteld die dient betaald te worden, je krijgt een uitnodiging via mail, als je dan handmatig verlengd en betaalt dan krijg je netjes een factuur.
Je bepaalt zelf of je wil adverteren of niet, indien je na 1 jaar stopt en niet ZELF verlengd dan wordt je link (advertentie) automatisch verwijderd.

En als dat niet de bedoeling was, iedereen is wel eens verstrooid, dan maak je weer lekker een nieuwe aan ! Simpel, niet zo moeilijk toch ?

 

Gebruiksvoorwaarden:
Voor de gebruikers
Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden diensten/zelfstandigen/bedrijven/automaten is afkomstig van derden (adverteerders). Rondommij.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
Rondommij.com legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruiker van deze website en de adverteerder.
Rondommij.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels links of anderszins.
Rondommij.com is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
Rondommij.com doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Rondommij.com houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
Rondommij.com verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld.
Rondommij.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Rondommij.com raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
U vrijwaart Rondommij.com volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Voor de Adverteerders
Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden diensten en producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Rondommij.com toestemming om de informatie over de betreffende producten en diensten op de website te plaatsen.
Rondommij.com behoud zich het recht om advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
advertenties naar mening van Rondommij.com aanstootgevend zijn
de diensten en producten in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
U vrijwaart Rondommij.com tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
Rondommij.com is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
U vrijwaart Rondommij.com volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
Rondommij.com behoud zich het recht voor om u de toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw diensten of producten op Rondommij.com dan kunt u dit per e-mail doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden.
Rondommij.com probeert uw advertentie ten alle tijden toonbaar te maken via internet, indien de server crashed, of er een technische storing optreedt in welke vorm dan ook voor onbepaalde duur dan vrijwaart u Rondommij.com volledig voor alle mogelijke claims.
Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.